çerçeve anlaşma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hükûmet ile sendika ve işverenler arasında toplu sözleşme öncesinde varılan ön anlaşma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çer-çe-ve an-laş-ma