çeper ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çit. "(Bağ, bahçe, bostan vb. yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar türü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlaksız, huysuz, geçimsiz kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağ çubuğu, çalı çırpı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sebze bahçesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Zar.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "hücre çeperi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-per