çentmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin kenarında kertik açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Soğan, salatalık vb.ni küçük ve ince parçalar biçiminde doğramak

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çent-mek