çengi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalgı eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça çengī

İlişkili birleşik kelimeler; "çengi kolu" "çengi takımı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çen-gi