çengüçegane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saz eğlentisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça çeng + çeġāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
çen-gü-çe-ga-ne