çenesi düşüklük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çenesi düşük olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-ne-si dü-şük-lük