ne demek?

karşı tarafa anlatabilmek veya kabul etmesini sağlamak için bir konu üzerinde uzun uzun konuşmak

Kullanımı;

"Feti Bey'in boşu boşuna çene patlatmayacağı herkesçe bilinirdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çene pat-lat-mak