çene ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça çāne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, denizcilik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Köşe.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok konuşma huyu, gevezelik.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çene çukuru" "çene kavafı" "çene yarışı" "alt çene" "çalçene" "ökçe çene" "üst çene" "çene yarıştırma" "çenesi düşük" "çenesi kuvvetli" "çeneye kuvvet"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-ne