çembersiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çemberi olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çember geçirilmemiş olan


Hecelenişi / Hecelemesi;
çem-ber-siz