çembersel bölge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çember ve çemberin içindeki noktaların meydana getirdiği düz yüzey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çem-ber-sel böl-ge