çember makası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karyola ve somya imalatında kullanılacak olan çelik çemberleri kesmeye yarayan araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çem-ber ma-ka-sı