ne demek?

Karyola ve somya imalatında kullanılacak olan çelik çemberleri kesmeye yarayan araç

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çem-ber ma-ka-sı