çember ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

kelimesinin kökeni; Farsça çenber

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazma, yemeni, başörtüsü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, spor"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşılması, çözümü güç durum.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çember kayık" "çember makası" "çember sakal" "büyük çember" "çelik çember" "düşey çember" "bodoslama çemberi" "meridyen çemberi" "öğlen çemberi" "kalite çemberleri"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çem-ber