ne demek?

Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim matematik

Kökeni;

"Farsça çenber"

Hecelenişi / Hecelemesi;

çem-ber

Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi

Tipi / Türü;

matematik

Kullanımı;

"Kalbur çemberi."

Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak

Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak

► yemeni

Kullanımı;

"Çemberimde gül oya / Gülmedim doya doya"

Aşılması, çözümü güç durum

Tipi / Türü;

mecaz

Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka

Tipi / Türü;

spor