çelmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayak uzatarak birisini düşürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yolundan çevirmek, engel olmak, engellemek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Örtü vb.ni örtünüp iki ucunu bağlamak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin kenarını verev veya çapraz kesmek, çalmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çel-mek