çelme atmak veya takmak veya vurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birini çelme ile yıkmaya çalışmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işi veya bir kimseyi baltalamak, gelişmesini engellemek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çel-me at-mak veya tak-mak veya vur-mak