çelikleştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çelik durumuna getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güçlendirmek, güç kazandırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-lik-leş-tir-mek