çelikleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çelik durumuna gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güçlenmek, güç kazanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-lik-leş-mek