çelik pamuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Verniklenmiş yüzeyleri düzeltmeye veya matlaştırmaya yarayan, uzun ve keskin kenarlı, çelik tel tomarı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-lik pa-mu-ğu