çelişmeli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çelişkili. "(çelişme durumunda olan, çelişken, çelişik, çatışık, mütenakız)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-liş-me-li