çelişme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çelişmek durumu, tenakuz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mantık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-liş-me