çelişkili ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çelişme durumunda olan, çelişken, çelişmeli, çelişik, çatışık, mütenakız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-liş-ki-li