ne demek?

Çelişken olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çe-liş-ken-lik