çelişiklik ilkesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki çelişik önermenin hem doğru hem yanlış olamayacağı ilkesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mantık, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-li-şik-lik il-ke-si