ne demek?

Çeldirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

çel-di-re-bil-mek