çektirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekme işini yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birini sıkıntılı duruma sokmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çek-tir-mek