çekirge ötleğeni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orta Asya ve Avrupa içlerinde yaşayan ötücü bir kuş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kir-ge öt-le-ğe-ni