ne demek?

Çekinilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çe-ki-nil-me