çekimli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekimi olan, alımlı, cazibeli, cezbedici

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekim ekleri alabilen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "çekimli fiil"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kim-li