ne demek?

Çekimleme işine konu olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

çe-kim-len-mek