çekimölçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekim kuvvetlerini ölçmeye yarayan araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yer yer değişen yer çekiminin tam ve gerçek değerini dikey olarak belirlemeye yarayan araç, gravimetre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-ki-möl-çer