çekim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekme işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, televizyon, sinema"

İlişkili birleşik kelimeler; "çekim eki" "çekimölçer" "çekim senaryosu" "ağır çekim" "soya çekim" "tıpkıçekim" "ad çekimi" "fiil çekimi" "isim çekimi" "yer çekimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kim