çekik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanlara doğru çekilerek gerilmiş gibi olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İçeriye doğru kaçmış, batık

İlişkili birleşik kelimeler; "çekik göz"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kik