çekiştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uçlarından tutarak ayrı yönlere doğru çekmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tekrar tekrar çekerek koparmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin kötü taraflarını uzun uzadıya sayıp dökmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kiş-tir-mek