ne demek?

Çekiştirilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çe-kiş-ti-ril-me