çekişmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki yönünden karşılıklı çekmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi birbirine karşı çekmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralarında ad, niyet, kâğıt veya piyango çekmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Üstün gelmek için karşılıklı çabalamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le,mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağız kavgası etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kiş-mek