çekişilmeyince pekişilmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`düşünceler karşılıklı tartışılmadan sağlam bir anlaşma ve uzlaşma ortaya çıkmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-ki-şil-me-yin-ce pe-ki-şil-mez