çekem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeşil yapraklı, dikensi, ateşe atıldığında çatırdayarak yanan bir bitki

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kem