çekebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-ke-bil-mek