çehre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüz. "(Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, surat)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça çihre, çehre

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Görünüş.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çehre züğürdü" "çatık çehre" "eğri çehre"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çeh-re