çeşni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yiyeceğin ve içeceğin tadı, tadımlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça çāşnī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Farklılık. "(Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çeş-ni