çeşitlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşidi artmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-şit-len-mek