çeşitlendirilebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitlendirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-şit-len-di-ri-le-bil-mek