çeşitlendirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitlendirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-şit-len-di-re-bil-mek