çeşitkenar üçgen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üç kenarı da ayrı uzunlukta olan üçgen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-şit-ke-nar üç-gen