çayırsedefi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğün çiçeğigillerden, sulak yerlerde yetişen, kökü iç sürdürücü olarak kullanılan bir bitki "(Thalictrum)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-yır-se-de-fi