çayırgüzeli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buğdaygillerden bir bitki "(Erogrostis major)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-yır-gü-ze-li