çayır kuşu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tarla kuşu. "(Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 santimetre, sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük, ötücü kuş, toygar)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-yır ku-şu