çavuş kuşugiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örneği çavuş kuşu olan bir kuş familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-vuş ku-şu-gil-ler