çavuş üzümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabuğu ince, çekirdeği ufak, iri taneli bir tür beyaz üzüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-vuş ü-zü-mü