çavuş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli

Özelliği / Tipi / Türü; "tarih"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş

Özelliği / Tipi / Türü; "askerlik"

İlişkili birleşik kelimeler; "çavuş kuşu" "çavuş üzümü" "ahbap çavuş ilişkisi" "astsubay başçavuş" "astsubay çavuş" "astsubay kıdemli başçavuş" "astsubay kıdemli çavuş" "astsubay kıdemli üstçavuş" "astsubay üstçavuş" "başçavuş" "kıdemli başçavuş" "kıdemli üstçavuş" "uzatmalı çavuş" "uzman çavuş" "üstçavuş"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-vuş