çavdar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buğdaygillerden, unlu tane veren bir bitki "(Secale cereale)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu bitkinin esmer ve uzun tanesi

İlişkili birleşik kelimeler; "çavdar ekmeği" "çavdarmahmuzu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çav-dar